Nicole Narcisse, pwofesè fransè ak savwaviv

Non mwen se Nicole Narcisse, Bélizaire atravè mari m. Mwen ap anseye depi 2017. Mwen anseye espanyòl, savwaviv ak katechèz. Mwen anseye tou kay mè yo, nan kolèj Saint-Pierre-Claver. Yon eksperyans ki te make m anpil, se rankont mwen ak ansyèn direktris lekòl mwen. Sè Marie-Charles. Li te tankou yon sikològ paske li te di : « Ou wè, ou wè, ou ka fè sa, ou ka fè sa, patisri, kizin … », tout sa li te wè lakay nou, se te vrè. Mwen menm, li te di m : « Ou ta ka antre nan syansedikasyon. » Men, mwen te vle vin yon dantis, yon agwonòm, yon enjenyè, mwen te renmen syans. Sikonstans lavi mwen t ap viv ak manman m nan Pòtoprens – kanmenm, mwen t al etidye kontablite pandan dezan nan inivèsite. Lè sa a, mwen te oblije fèmen dosye a. Chak fwa mwen te vin Gonayiv, mwen te pale ak ansyèn direktris mwen an. Mwen te di « Mwen isit la wi » epi li te ban m travay pou m fè, papye pou m korije egzamen konkou pou elèv k’ap antre yo. Li te kite kopi yo avè m, mwen te korije yo sou plas epi lè mwen ap antre lakay mwen, li te ban m yon ti salè. Li te konnen m byen anpil. Lè m tounen vin rete Gonayiv, li di m: « Se pwojè nou vle!  Lè yon ansyen se pwofesè, li pi bon pou nou, li ka bay timoun yo yon liy. » Mwen te di : « Oke, pa gen pwoblèm, masè. » Lè m te lekòl, mwen te renmen espanyòl tou, men mwen pa t vle anglè. Mwen te di, « Oke, mwen pral pran li. » Apresa, mwen te pwopoze yon zanmi, yon lòt ansyen etidyan kolèj la, poul vin Pòtoprens avè m pou m te ka aprann panyòl epi li menm, anglè. Mwen te ale Pòtoprens chak wikenn. Lè sa a, Sè Marie-Charles te ofri m pou m fè klas 7yèm ane avè l: dezèdtan katechèz, dezèd tan espanyòl.

Depi 2007, mwen isit la. Sa se yon sasèdòs. Gen yon alegori ki di: « Ou fleri kote Bondye te plante w ». » Jou apre jou mwen eseye amelyore. Lè gen yon seminè ansèyman, mwen eseye patisipe. Mwen te asiste de seminè nan Mazenod, nan Camp-Perrin. Mwen te di tèt mwen: « Si mwen te anseye konsa, mwen ta ka menm yon pwofesè jewometri. » » Moun ki te bay fòmasyon an te gen anpil dèksterite! Wi, mwen te anseye konsa, mwen ta dwe yon pwofesè jewometri! Mwen aprann tou nan men ansyen pwofesè mwen yo, pa egzanp dosimoloji. Yo di m: « Ou dwe poze anpil kesyon sou anpil pwen ». Mwen pa ka di mwen se yon ekspè, men mwen apaprann.

Pafwa gen dekourajman. Ansèyman pa byen peye, e mwen menm mwen nan fòmasyon pou toutan. Mwen tou gen de pitit mwen yo lakay mwen, mwen fè devwa ak pitit fi mwen ki gen 5 lane. Mwen di tèt mwen: « Anseyan k ap travay ak timoun sa yo vo lò. Aprann yon timoun piti ekri ak li se lò. »

Mwen te pèdi kèk ane nan etid inivèsite mwen nan kontablite. Menm lè Sè Marie-Charles te ofri mwen pou m anseye nan ansyen lekòl mwen, mwen te espere travay nan bank. Men ou fleri kote Bondye te plante ou. Sè Marie-Charles poutan di li: « Ale nan syans edikasyon ». Nan fon, mwen pa t renmen li. Si tousuit aprè bakaloreya, mwen te ale nan edikasyon, mwen tap pwogrese pi plis. Paske mwen renmen ansèye adolesan. Nou pale sou lavi chak jou: « Avèk èslogan sa a, mwen ka gide w pou ede w regle afè w. » Pafwa gen yon chapit sou amitye, mwen montre yo, ak egzanp, ke gen zanmi ki fè nou jenere, epi pou mare tout bagay ansanm, mwen di yo: « Ou pa chwazi paran ou, men nou chwazi zanmi nou yo. Se poutèt sa lè ou chwazi zanmi ou yo, ou dwe chwazi yo ak anpil atansyon. Nou chwazi yo. Ou dwe jere sa w gen pou w jere. Moun sa a dwe la pou korije nou si sa nesesè. Se pa paske li se zanmi m ke li toujou aplodi m! Lè gen moman mwen vle deraye, yon zanmi ede m redrese m. »

Sè Marie-Charles t ap selebre 35 lane depi li relijyèz. Li envite m Pòtoprens, men se te moman peyilòk, mwen pa t ka vwayaje. Chak fwa mwen wè lòt kòlèg sè li yo, yo ban m nouvèl li. Li renmen m anpil, mwen menm tou, mwen renmen l.

Licence

Symbole de License Creative Commons Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International

Yon relasyon ki pote transfòmasyon Copyright © 2024 by Annie-Claude Prud’homme et Jean Noé Alcéus is licensed under a License Creative Commons Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International, except where otherwise noted.

Partagez ce livre