Hélène Rhéaume, pwofesè travay sosyal

Sa ki vin jwenn mwen san zatann, se yon moun mwen konsidere tankou se konseye m. Li te yon fòmatè pou moun ki vle vin monitè, yon pasyone nan fè èspò deyò ak animasyon, li konnen byen metye li ap fè a. Li te ekolojik lontan anvan sa. Li te gen 35 oswa 40 lane, epi mwen te gen 17 lane. Pandan ane a, li te travay nan lekòl yo, nan lete, li travay nan sant èspò deyò lòt kote, ki se tankou yon lekòl lete. Olye pou yo aprann fransè, anglè, matematik, timoun yo ale nan kannòt, monte kap ak lòt aktivite pou plezi. Kan sa a te nan Laurentides, nan nò Monreyal.

Nan maten, enstriktè sa a te fè nou fè egzèsis pou kòmanse jounen an. Li te yon moun trè serye nan aparans, men nan fon trè komik. Yonn nan aktivite li te anime se te « jwèt miniskil ». Nou te oblije fè manje maten kòm si nou te timoun piti. Yo te pote bòl la kòm si li te gwo, epi li te yon gwo travay fè yon manje maten, tout sa yo te trè amizan. Monitète a rive netwaye tab la epi ak gwo men li an, tout miniskil yo kouri.

Li te di nou: « Lè w ap travay ak yon gwoup, ou dwe aplike tèt ou ak anpil atansyon jan yon timoun fè nan bati yon kay sab bò lanmè. Men, tankou timoun nan ak kay ki bati bò lanmè, ou dwe kite vag la ale. Ou dwe mete tout tan ou ladan l, men konnen ke vag la la… » Menm nan relasyon zanmitay mwen, nan lavi mwen, mwen aplike sa a: lè nou la, nou eseye mete anpil lanmou, enèji, men etan nou dwe konnen anyen pa la pou toutan.

Licence

Symbole de License Creative Commons Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International

Yon relasyon ki pote transfòmasyon Copyright © 2024 by Annie-Claude Prud’homme et Jean Noé Alcéus is licensed under a License Creative Commons Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International, except where otherwise noted.

Partagez ce livre