Lis ankadreman yo

  1. Dyalòg la
  2. Istwa sou eksperyans aprantisaj ak istwa lavi a
  3. Relasyon an
  4. Aprantisaj padan tout lavi a
  5. Sitiyasyon pedagojik la
  6. Rapò ak konesans yo
  7. Wòl erè nan aprantisaj la
  8. Relasyon pedagojik la, Pratik enklisiv yo ak klima aprantisaj la
  9. Zòn pwoksimal nan devlopman, sipò ak motivasyon
  10. Pratik refleksiv ak devlòpman pwofesyonèl

Licence

Symbole de License Creative Commons Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International

Yon relasyon ki pote transfòmasyon Copyright © 2024 by Annie-Claude Prud’homme et Jean Noé Alcéus is licensed under a License Creative Commons Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International, except where otherwise noted.

Partagez ce livre